Рак на белите дробове

Дихателната система на човека е изградена от носна кухина, гърло (фаринкс), гръклян (ларинкс), трахея и бронхи, които навлизат и се разклоняват в белия дроб, като се делят на по-малки клонове и накрая завършват с алвеоли – торбовидни тънки разширения, покрити с капиляри. Белият дроб се намира в гръдната кухина, като той се състои от две части – десен и ляв бял дроб. Изключително важно е да се отбележи, че именно белият дроб е органът, в които се осъществява контактът между въздуха и кръвта.
Чрез кръвта кислородът се пренася до тъканите и органите.
Раковите образувания (тумори) произхождат от нормални клетки на организма, които под въздействието на различни стимули, се изменят и започват да се делят неконтролируемо. Това води до струпване на злокачествени клетки, които оформят туморна маса (тумор), чието нарастване е свързано с увреждане на околните тъкани  и разпространение на ракови клетки и в други органи на тялото (метастази, разсейки).
Ракът на белия дроб е най-разпространеното злокачествено (раково) заболяване при мъжете в световен мащаб и едно от най-честите заболявания при жените. Съотношението на заболелите мъже и жени е все още в полза на мъжете, но през последните години има тенденция за нарастване на честотата и сред жените, поради увеличения брой на жените-пушачи. В света новодиагностицираните случаи са 1,5 милиона годишно. Статистиката за България е около 3500 новорегистрирани случая всяка година, като почти толкова са и смърните случаи от това заболяване. Най-засегната е възрастовата група 45-65 години.
Ракът на белия дроб включва разнородна група от епителни белодробни тумори. С най-голяма честота от всички карциноми е бронхиалният карцином (25%). С най-голямо клинично и прогностично значение е разделянето на белодробния рак на недребноклетъчен (по-чест) и дребноклетъчен, в зависимост от големината на злокачествените клетки, изграждащи туморната маса. Дребноклетъчният рак се среща в около 20% от случаите и е пряко свързван с тютюнопушенето. Той е много по-агресивен – нараства по-бързо и по-рано метастазира, в сравнение с недребноклетъчния.
Дихателната система на човека е изградена от носна кухина, гърло (фаринкс), гръклян (ларинкс), трахея и бронхи, които навлизат и се разклоняват в белия дроб, като се делят на по-малки клонове и накрая завършват с алвеоли – торбовидни тънки разширения, покрити с капиляри. Белият дроб се намира в гръдната кухина, като той се състои от две части – десен и ляв бял дроб. Изключително важно е да се отбележи, че именно белият дроб е органът, в които се осъществява контактът между въздуха и кръвта.
Чрез кръвта кислородът се пренася до тъканите и органите.
Раковите образувания (тумори) произхождат от нормални клетки на организма, които под въздействието на различни стимули, се изменят и започват да се делят неконтролируемо. Това води до струпване на злокачествени клетки, които оформят туморна маса (тумор), чието нарастване е свързано с увреждане на околните тъкани  и разпространение на ракови клетки и в други органи на тялото (метастази, разсейки).
Ракът на белия дроб е най-разпространеното злокачествено (раково) заболяване при мъжете в световен мащаб и едно от най-честите заболявания при жените. Съотношението на заболелите мъже и жени е все още в полза на мъжете, но през последните години има тенденция за нарастване на честотата и сред жените, поради увеличения брой на жените-пушачи. В света новодиагностицираните случаи са 1,5 милиона годишно. Статистиката за България е около 3500 новорегистрирани случая всяка година, като почти толкова са и смърните случаи от това заболяване. Най-засегната е възрастовата група 45-65 години.
Ракът на белия дроб включва разнородна група от епителни белодробни тумори. С най-голяма честота от всички карциноми е бронхиалният карцином (25%). С най-голямо клинично и прогностично значение е разделянето на белодробния рак на недребноклетъчен (по-чест) и дребноклетъчен, в зависимост от големината на злокачествените клетки, изграждащи туморната маса. Дребноклетъчният рак се среща в около 20% от случаите и е пряко свързван с тютюнопушенето. Той е много по-агресивен – нараства по-бързо и по-рано метастазира, в сравнение с недребноклетъчния.
ЛЕЧЕНИЕ НА РАКА НА БЕЛИТЕ ДРОБОВЕ
Подходът при лечение на белодробния рак зависи от типа рак (дребно- или недребноклетъчен), неговата локализация и големина, засягането или не на околните лимфни възли, наличие на метастази. Методите за лечение на белодробния рак, може да се прилагат самостоятелно или комбинирано, в зависимост от конкретния случай.
Хирургично лечение – по оперативен път се отстранява туморната маса и част от околната здрава тъкан. В зависимост от конкретния случай и разпространението на раковия процес, при операцията може да се отстрани част от белия дроб или целия бял дроб (ляв или десен). Обикновено хирургичното лечение не се прилага при дребноклетъчен рак на белия дроб, освен ако не е открит в много ранен стадий.
Химиотерапия (прилагане на различни медикаменти, които въздействат върху способността на туморните клетки да се делят). Обикновено химиотерапията се провежда в няколко курса, през определен период от време, в зависимост от конкретния случай. Този метод на лечение е метод на избор при наличие на метастази (разсейки).
Лъчелечение – използват се високо енергийни рентгенови лъчи за унищожаване на раковите клетки.
Таргетна (целева) терапия – учените работят върху нов вид лечение на белодробния рак чрез прилагане на медикаменти, въздействащи само върху раковите клетки без да увреждат здравите, нормални клетки на организма. Чрез таргетната терапия се избягват много от страничните действия на химиотерапията. В България вече се прилага този вид лечение на пациенти, които са преценени като подходящи на базата на резултати от изследвания.
Въпреки, изброените възможности за лечение, водещо място в борбата срещу рака на белия дроб заема профилактиката. Преустановяването на тютюнопушенето е в основата на всички програми за борба срещу белодробния рак. Установено е, че 10 години след преустановяване на тютюнопушенето, рискът при бившите пушачи се изравнява с този при непушачите.